چه شد که مجيد سميعي، پروفسور شد؟


نخبگان جوان 23 بهمن 1400 دقیقه مطالعه
چه شد که مجيد سميعي، پروفسور شد؟

بازدیدها: 1

مجيد سميعي درتاريخ 29 خرداد 1316 در شهر تهران و در خانواده اي فرهيخته چشم به جهان گشودند.ايشان پس از اتمام تحصيلات دوره دبيرستان در ايران راهي کشور آلمان شدند و در دانشگاه ماينتز در رشته پزشکي مشغول به ادامه تحصيل گرديدند. نظر به موفقيتهاي علمي ايشان در دوران تحصيلات پزشکي و کسب عاليترين نمرات ممکن در امتحانات پايان دوره پزشکي، جايزه ويژه وزارت علوم ايران براي برترين دانشجويان ايراني مقيم اروپا به ايشان تعلق گرفت. پس از فراغت از تحصيل در رشته پزشکي و همچنين اتمام تحصيلات ثانوي در بيولوژي، ايشان تحصيلات تخصصي خود در رشته جراحي مغز و اعصاب را در دانشگاه ماينتزآغازنمودند و در سال 1970 موفق به دريافت مدرک بورد تخصصي اين رشته از کشور آلمان شدند.

در آوريل 1970 و تنها در سن 32 سالگي ايشان موفق به دريافت عنوان دانشياري در رشته جراحي مغز و اعصاب گرديدند و فعاليت خويش را بعنوان معاون دپارتمان جراحي مغز و اعصاب دانشگاه ماينتز ادامه دادند. يکسال بعد و در سال 1971 ايشان موفق به دريافت عنوان استادي (پروفسور) در رشته جراحي مغز و اعصاب گرديدند. در اين سال پيشنهاد عنوان استادي و رياست دپارتمان رشته جراحي مغز و اعصاب دردانشگاه ملي ايران (دانشگاه شهيد بهشتي کنوني) به ايشان داده شد. ليکن ايشان جهت ادامه فعاليت علمي خود در دانشگاه ماينتز از پذيرش اين سمت مهم امتناع نمودند.

 در سال 1977 ايشان رياست دپارتمان جراحي مغز و اعصاب در بيمارستان نورداشتات در هانوفر آلمان را پذيرفتند، سمتي که ايشان تا سال 2003 عهده دار آن بودند. پس از چندين پيشنهاد براي رياست دپارتمان هاي جراحي مغز و اعصاب از طرف دانشگاههاي لايدن هلند و ماينتز آلمان ، ايشان در نهايت سمت استادي جراحي مغز و اعصاب دانشگاه پزشکي هانوفر (MHH) را در سال 1988 پذيرفتند. از سال 1996 ايشان رياست هر دو دپارتمان جراحي مغز و اعصاب در بيمارستان نورداشتات و دانشگاه پزشکي هانوفر را عهده دار شدند. در سال 2000 پروفسور سميعي موسسه بين المللي علوم اعصاب را در هانوفر بنيان نهادند و رياست آنرا برعهده گرفتند.

 در سال 2003 ايشان بازنشستگي خود از رياست دپارتمانهاي جراحي مغز اعصاب در بيمارستان نورد اشتات و دانشگاه پزشکي هانوفر را اعلام نموده و خود را وقف توسعه موسسه بين المللي علوم اعصاب نمودند. در سال 2004 پروفسور سميعي همچنين رياست موسسه بين المللي علوم اعصاب چين واقع در دانشگاه پزشکي پايتخت (Capital Medical University) در پکن را نيز تقبل نمودند. در سال 2010 ساخت موسسه بين المللي علوم اعصاب ايران در تهران برنامه ريزي و عمليات ساختماني آن آغاز گرديد. پروفسور مجيد سميعي بيانگذار و رئيس موسسه بين المللي علوم اعصاب ايران ميباشند که در آينده نزديک راه اندازي خواهد شد.

اهتمام پروفسور سميعي به آموزش و پيشبرد رشته جراحي مغز و اعصاب يکي از جنبه هاي بسيارمهم و برجسته در فعاليتهاي علمي ايشان مي باشد. ايشان از آغاز فعاليتشان بعنوان پروفسور جراحي مغز و اعصاب، کوشش وتوجه ويژه اي به آموزش جراحان مغز و اعصاب درسراسر جهان داشتند. ايشان از سال 1971 دوره هاي منظم سالانه يا دوسالانه آموزش جراحي ميکروسکوپي مغز و اعصاب (ميکرونوروسرجري) را در دانشگاه ماينتز برگزار مي نمودند. 

پروفسور مجيد سميعي همچنين در سال 1979 نخستين دوره آموزشي جراحي قاعده جمجمه در جهان را در هانوفر پايه گذاري نمودند. علاوه بر دوره هاي منظمي که ايشان در آلمان برگزار مي نمودند، دوره هاي آموزشي مشابه ديگري نيز درساير کشورها در سراسر جهان جهت ارتقاي دانش جراحان مغز و اعصاب توسط ايشان پايه گذاري و برگزار گرديد. در سال 2004 ايشان بعنوان رئيس موسسه بين المللي علوم اعصاب چين دوره بين المللي سالانه جراحي مغز و اعصاب باليني را سازماندهي وبنيانگذاري نمودند.

 در سال 2004 سازمان تامين اجتماعي ايران رياست دپارتمان جراحي مغز و اعصاب بيمارستان ميلاد تهران را به پروفسور مجيد سميعي پيشنهاد نمودند.ازآن پس وبه رهبري ايشان، دوره هاي آموزشي منسجم و جامعي براي کارکنان دپارتمان برنامه ريزي و اجرا گرديد که نتيجه آن تبديل اين دپارتمان به يکي از توسعه يافته ترين و پيشرفته ترين مراکز جراحي مغز واعصاب بوده است. از سال 2006 پروفسور سميعي سمپوزيوم بين المللي جراحي مغز و اعصاب را بطور مستمردر تهران و به رهبري خود بنياد نهادند.

پروفسور مجيد سميعي رياست و عضويت در گروه بنيانگذاري بسياري از جوامع و موسسات بين المللي را بر عهده داشته اند. پروفسور سميعي در طي دوران زندگي علمي خويش مقامهاي علمي بسياري را در قالب استادي افتخاري، دکتراي افتخاري و استاد ميهمان ازدانشگاههاي سراسر جهان کسب نموده اند. ايشان همچنين سخنراني هاي افتخاري و سخنراني هاي يادبود بسياري نيز ايراد نموده اند. 

ايشان عضويت افتخاري بسياري از آکادميهاي ملي علوم پزشکي وهمچنين جوامع جراحي مغز و اعصاب ملي، بين المللي و قاره اي را دارا مي باشند. ايشان تا کنون جوايز، افتخارات ومدالهاي ارزشمند و گرانبهاي ملي و بين المللي بسياري را کسب کرده اند. ايشان ميهمان افتخاري دربسياري از گردهمايي هاي جراحي مغز و اعصاب بوده اند و به عنوان سخنران ويژه و مدعو، بيش از 1000 سخراني در کنگره هاي بين المللي ايراد نموده اند.

پس از انتخاب پروفسور سميعي به سمتهاي رياست درجامعه جراحي مغز و اعصاب آلمان، جامعه جراحي قاعده جمجمه آلمان، جامعه بين المللي جراحي قاعده جمجمه، گروه بين المللي مطالعات قاعده جمجمه و جامعه جراحي پلاستيک و ترميمي آلمان، ايشان در سالهاي 1997 تا 2001 به سمت رياست فدراسيون جهاني انجمنهاي جراحي مغز و اعصاب (WFNS) انتخاب گرديدند. در سال 1998 ايشان بنياد فدراسيون جهاني انجمنهاي جراحي مغز و اعصاب (WFNS) را بنيان نهادند. پروفسور سميعي از سال 2001 به عنوان رئيس افتخاري فدراسيون جهاني انجمنهاي جراحي مغز واعصاب (WFNS) و همچنين رئيس بنياد اين مجمع ايفاي نقش نموده اند.

در سال 2011 فدراسيون جهاني انجمنهاي جراحي مغز واعصاProfessor Madjid Samii ب (WFNS) پروفسور سميعي را بعنوان سفيراين فدراسيون درآفريقا منصوب نمود که بنيانگذاري پروژه بسيار مهم “آفريقا 100” جهت ارتقاي دانش جراحي مغز واعصاب در سراسر اين قاره از ابتکارات ايشان در اين سمت بوده است.
پروفسور سميعي اديتور، عضو گروه ويراستاري و اديتورافتخاري بسياري از مجلات پزشکي هستند. ايشان تا کنون 17 کتاب در رشته جراحي مغز و اعصاب منتشر نموده اند. کارهاي علمي ايشان همچنين در قالب بيش از 500 مقاله علمي منتشر شده است.

يکي از مهمترين دستاوردهاي مهم پروفسور سميعي، آموزش بيش از 1000 جراح مغز و اعصاب از سراسر جهان مي باشد که اغلب اين جراحان در کشورهاي خود داراي مراتب بالاي علمي ، اجرايي و آموزشي هستند. در سال 2002 دوستان و شاگردان ايشان جامعه بين المللي جراحي مغز و اعصابي به نام “کنگره بين المللي جراحان مغز و اعصاب پروفسور مجيد سميعي (MASCIN)” را بنيان نهادند. اين جامعه سپس به “جامعه بين المللي جراحان مغز و اعصاب پروفسور مجيد سميعي (MASSIN)” تغيير نام يافت.

در سال 2011 فدراسيون جهاني انجمنهاي جراحي مغز واعصاب (WFNS) در اقدامي بيسابقه، مدال افتخار اين فدراسيون به همراه جايزه 10000 يورويي خود که هر دو سال يکبار به برجسته ترين جراحان مغز و اعصاب از سراسر جهان اهدا خواهد شد را به افتخار پروفسور مجيد سميعي “مدال افتخار مجيد سميعي (Madjid Samii Medal of Honor)” نامگذاري نمود. نخستين جايزه و مدال افتخار مجيد سميعي در سال 2011 در کشور برزيل و همزما ن با برگزاري مجمع اين فدراسيون به پروفسور Maurice Choux از کشور فرانسه و استاد دانشگاه مارسي اهدا شد.

پروفسور مجيد سميعي در سال 1961 با مهشيد سميعي ازدواج نمودند و داراي دو فرزند مي باشند. دختر ايشان اميره سميعي در رشته اقتصاد تحصيل نمودند و پسر ايشان پروفسور امير سميعي ، پروفسور مشهور جراحي مغز و اعصاب و معاون مرکز جراحي مغز و اعصاب در موسسه بين المللي علوم اعصاب هانوفر مي باشند.

پروفسور سميعي تاکنون حدود 8 هزار بار عمل جراحي را در قاعده جمجمه انجام داده‌ است. همچنين او مجموعه ادبيات علمي خود را تاکنون در قالب 13 کتاب و بيش از 200 مقاله علمي منتشر کرده که مهم ترين مرجع براي جراحان مغز واعصاب دنيا به شمار مي آيد.
گفتني است پرفسور سميعي هر شش ماه يک بار براي درمان جانبازان به ايران سفر مي کند. ايشان تابحال چندين عمل در تهران داشته اند، که به صورت زنده در سالن سمپوزيوم نمايش داده شده است (براي مثال آذر ماه سال 1386). وي در خصوص اين که مهم ترين اهدافش از آموزش متخصصان ايراني چيست مي گويد: مي خواهم تازه هاي پزشکي در زمينه مغز و اعصاب هر چه سريع تر به کشور عزيزم ايران منتقل شود.

رمز موفقيت پروفسور سميعي از زبان خودش

پروفسور سميعي در يک برنامه تلويزيوني پاسخ جالبي به سوال مصاحبه کننده دادند. پاسخي که در عين سادگي، براي دوستداران علم پر از مفهوم است.

سوال اين گونه بود:

پروفسور، خيلي ها دوست دارند بدانند که رمز موفقيت شما چه بود؟ چه شد، که شما به اين جايگاه رسيديد؟

پروفسور سميعي در حاليکه لبخندي بر لب دارد، پاسخ مي‌دهد:

« کار خاصي نکردم… هفت سالم بود که مثل همه به دبستان رفتم… پس از آن به راهنمايي… در پانزده سالگي مثل همه به دبيرستان رفتم… پس از اتمام دبيرستان مانند بسياري از جوانان براي دانشگاه اقدام کردم… وارد دانشگاه شدم… تخصص گرفتم و تصميم گرفتم با توجه به علاقه ام، تمام فکر و ذهنم را به شغل و تخصصم اختصاص بدهم… همين!!! »

جوايز، مدال‌ها و افتخارات پروفسور مجيد سميعي

اهداء نشان افتخار درجه يک دولت فدرال آلمان توسط رئيس جمهور دولت فدرال براي “ارتقاي علمي و عملي جراحي اعصاب و تلاش ويژه جهت همکاري علمي بين المللي در اين حيطه”، مي 1988

جايزه علمي ايالت نيدرزاکسن، 10 اکتبر 1988

جايزه امنيت ترافيک از طرف گارد ترافيک ايالت نيدرزاکسن، 1992

جايزه Rudolf Frey براي دستاوردهاي خارق العاده در زمينه درمان درد، دسامبر 2000

جايزه ويژه سومين کنگره بين المللي قاعده جمجمه، برزيل، 7 نوامبر 2000

جايزه ويژه جامعه جراحان مغز و اعصاب برزيل، 19 ژوئن 2002

جايزه کالج سلطنتي پزشکان و جراحان کانادا، 2003

جايزه Paul C. Bucy از طرف دانشگاه شيکاگو براي تلاشهاي خارق العاده جهت آموزش جراحي مغز و اعصاب، ايالات متحده آمريکا، 2003

جايزه ابن سينا از طرف جامعه پزشکان و دندانپزشکان ايراني مقيم آلمان، 2 سپتامبر 2006

جايزه چهره هاي ماندگار در شاخه علمي، تهران، 13 نوامبر 2006

جايزه دوستي کشور چين، پکن، 1 اکتبر 2007

جايزه INC از طرف انستيتوي جراحي اعصاب کوريتيبا، برزيل، ژوئن 2009

برنده جايزه حلقه لايبنيتز 2013 “Leibniz-Ring award 2013” همراه با جايزه 15000 يورويي، هانوور ، آلمان ، 12 نوامبر 2013

جايزه ملي تعهد کيفيت ايران در رشته پزشکي، تهران، ايران، 22 دسامبر 2013

برنده بيست و هفتمين جايزه بين المللي خوارزمي ايران، اهدا شده توسط رئيس جمهور ايران، تهران، ايران، 2 مارس 2014

جايزه( WIPO Award (World Intellectual Property Organizationبراي بهترين مبتکر، تهران، ايران، 2 مارس 2014

برنده جايزه “Golden Neuron Award” از طرف آکادمي جهاني جراحي اعصاب (World Academy of Neurological Surgery)، وين، اتريش، 11 اکتبر 2014

جوايز دانشگاهي پروفسور مجيد سميعي

استاد افتخاري دانشکده پزشکي Military Academy، پکي، چين ، 22 سپتامبر 1988

استاد افتخاري دانشکده پزشکي دانشگاه اوروگوئه، 5 آگوست 1992

استاد افتخاري دانشگاه ملي ، ليما، پرو، 1995

دکتراي افتخاري دانشگاه Pontificia Catholic ريو گرانده دوسول، Porto Alegre، برزيل، 30 مارس 1994

استاد افتخاري دانشگاه Cayetano Heredia پرو، ليما، پرو، 1996

استاد افتخاري دانشگاه Pontificia Universidad Javeriana ، بوگوتا، کلمبيا، 16 مي 1998

استاد افتخاري جراحي اعصاب دانشگاه اسکندريه، مصر ، 1999

استاد (Courtesy Professor) دپارتمان جراحي اعصاب دانشکده پزشکي دانشگاه فلوريدا ، Gainesville، ايالات متحده آمريکا ، 2000

دکتراي افتخاري دانشگاه Antioquia ، مدلين، کلمبيا، 3 آگوست 2000

استاد افتخاري دانشگاه پزشکي هاربين (Harbin)، چين، ژانويه 2002

استاد افتخاري دانشگاه علوم پزشکي پايتخت (Capital University of Medical Sciences) در پکن، چين، 25 نوامبر 2004

استاد افتخاري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ، تهران، ايران، 2 سپتامبر 2007

استاد افتخاري موسسه بوردنسکو در مسکو، 12 دسامبر 2008

استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران، ايران ، 2 اکتبر 2011

استاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ايران، 3 اکتبر 2011

استاد افتخاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران، 8 اکتبر 2012

استاد افتخاري دانشگاه علوم پزشکي گيلان، رشت، ايران، 27 دسامبر 2012

استاد وابسته دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران، 3 مارس 2014

استاد افتخاري مرکزملي جراحي اعصاب جمهوري قزاقستان، آستانه، قزاقستان ،21 جولاي 2014

برچسب‌ها :