پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر برای ایجاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان (طرح شهید رضوی)


نخبگان جوان 21 بهمن 1400 دقیقه مطالعه
پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر برای ایجاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان (طرح شهید رضوی)

Visits: 0

برچسب‌ها :