پژوهشگران ایرانی موفق به تولید بال هایی بسیار سبک برای هواپیما شده اند


نخبگان جوان 21 بهمن 1395 دقیقه مطالعه
پژوهشگران ایرانی موفق به تولید بال هایی بسیار سبک برای هواپیما شده اند

Visits: 0

برچسب‌ها :