شاید انیشتین بعدی یک زن ایرانی ۲۷ ساله با نام زهرا حقانی باشد


نخبگان جوان 21 بهمن 1395 دقیقه مطالعه
شاید انیشتین بعدی یک زن ایرانی ۲۷ ساله با نام زهرا حقانی باشد

Visits: 1

برچسب‌ها :